Vinduer

Tidsriktige uansett epoke – helt fra 1700-tallet og fram til dagens stilarter og løsninger.

Utvalget spenner mellom vinduer i fast karm, utadslående lukkevinduer med energiglass og koblede vinduer med kittfals.

Utforming og detaljer kan tilpasses den tiden huset ble bygget, eller blir bygget.

Valg av tresorter kan variere i forhold til ønsker og behov, men våre vinduer i furu kjerneved som er utsortert fra 150-200 år gammel norsk skog er mest etterspurt.

Melings trevarefabrikk på Kvitsøy
Vindu blir laget på Kvitsøy.