Restaurering

Vi restaurerer gamle dører og vinduer, og gir dem mange nye år.
I eldre bygg er det iblant aktuelt å restaurere og ivareta de originale vinduene og dørene i stedet for å bytte til nytt. Vinduer og dører kan nemlig ha en levetid opptil flere hundre år. I samarbeid med vernemyndigheter har vi gjennom en rekke restaureringsoppgaver opparbeidet oss mye verdifull kunnskap og erfaring på dette området. For å bevare det opprinnelige, og samtidig møte dagens krav til redusert energiforbruk, monterer vi ofte også inn varevinduer på innsiden av de originale vinduene.
Gammel dørkarm males
Nesten ferdig restaurert, nå gjenstår bare 3-4 strøk med linoljemaling, nok tørketid i rett temperatur – og husets originale vindu er klar til å møte mange nye år.