Rådgivning

Vi bidrar med vår erfaring, kunnskap og synspunkter, enten det er til det offentlige, arkitekter, byggefirma eller private.
Med bakgrunn i vår lidenskap for trefaget og interesse for norsk byggeskikk og arkitektur har vi i samarbeid med dyktige håndverkere, arkitekter og vernemyndigheter opparbeidet en bred kunnskap og erfaring. Denne kunnskapen deler vi gjerne med deg i forhold til å vurdere og anbefale, når du planlegger et nybygg eller et restaureringsarbeid.
Meling i møte